Friday, August 29, 2008

Gelegak


adalah hampar yang basah oleh sejarah

jejamur tumbuh di sepanjang lorong peristiwa
menggigilkan makna

sebuah siang di dinding mendung
dan keretasan membingkai dengung
siapa tak nyalang
kalau terbakar api kasar

adalah gambar yang gerah oleh amarah
wewarna riuh di bentang sapuan cerita
memancarkan peringatan

setatap jangkar di ujung mata
dan keberanian membebaskan kecewa
siapa tak jalang
kalau tertikam puluhan dendam

No comments:

Post a Comment